گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان
برای انجام هر کاری همواره روش بهتری وجود دارد. 
قالب وبلاگ
چت باکس


 

[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 7:31 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
گزیده ی روش های تدریس،کوتاه وگویا جهت استفاده ی همکاران عزیز وارجمند

دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

[ چهارشنبه پنجم آذر 1393 ] [ 21:27 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
با سلام حضور همکاران ارجمند

سوال: خفاش در ادبیات نماد چیست؟

پاسخ: نام ديگر آن شب پره و شبکور است .زيرا فقط در شب پرواز مي کند از اين رو گفته اند که کور است و در روز نمي بيند و او را دشمن آفتاب خوانده اند به خفاش مرغ عيسي گويند، چون حضرت عيسي مرغي از گل ساخته بود این پرنده غالبا در تقابل با آفتاب است و روشن ترین معنای نمادین آن به دلیل نور گریزی، ظلمت و تاریکی است. در بعضی از آثار نماد حاسدان انسان های کامل یا نماد انسان های ناتوان از ادراک حقایق واقع شده است.

[ چهارشنبه پنجم آذر 1393 ] [ 21:26 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
برگرفته ازکتاب« لطفا گوسفندنباشید» 

مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود. 

به یادداشته باشیدهرچه کمترنیازمندتحسین دیگران باشید؛بیشترتحسین می شوید. 

گاهی برتربودن را به دیگران واگذارکنید و خوشبخت زندگی کنید. 

فراموش نکنید هرگر نمی توانید عیب خودرا با عیب جویی دیگران رفع کنید. 

یادتان باشد هرگاه درکار یاتصمیمی همه باشماهم عقیده اند یقین بدانیداشتباه می کنید. 

 و انسان بسان رودخانه ایست؛ هرچه عمیقترباشدآرامتراست

                                                             

[ چهارشنبه پنجم آذر 1393 ] [ 13:3 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
همکاران عزیز؛

  توضیحاتی درباره آزمون نوبت اول درس فارسی؛ 

    با وجودی که قراربود براساس ارزشیابی جدید آزمون نوبت اول

به صورت کتبی باشد اما چون ازطرف دفتر تألیف رسما اعلام نشد

بنابراین همکاران می‌توانند فعلا نوبت اول را همانند سال‌های قبل و به

صورت شفاهی - عملی برگزار نمایند.

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 0:42 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 0:27 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 0:25 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

[ سه شنبه چهارم آذر 1393 ] [ 0:23 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
 «حروف اضافه»

حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی ندارند درجمله پیش ازاسم می آیند وآن رامتمم می سازند.ازآن جاکه حروف اضافه به کلمه ی بعدازخودنقش متمم می دهندبه آنها  نقش نمای متمم نیز می گویند.

 

حروف اضافه ازنظرساختمان دودسته اند :1-حروف اضافه ی ساده  2-حروف اضافه ی مرکب

 

حروف اضافه ی ساده عبارتنداز: از، به ، با ،بی ، در ، بر ، برای ،تا ، مگر ،جز ، الا ، الّا ،چون ،     اندر ، زی  و ......

واژه هایی مانند:مثلِ ، مانندِ ،غیرِ ،  رویِ ، زیرِ ، پهلویِ ، بالایِ ،سوایِ ، بدونِ ، بهرِ ، .....نیز با کسره ای که درپایان آنها می آید حروف اضافه هستند .

 

نکته:                                                                                                                                                تا وقتی حرف اضافه است که نهایت وانتهارادرزمان یامکان برساند.

چون وقتی حرف اضافه است که به معنی مثل ومانند باشد.

بی وبا چنانچه باکلمه ی بعدازخود صفت بسازند پیشوند به حساب می آیندوحرف اضافه نیستند. مثل کلمه ی بی دولت ،بیسواد ،بی ادب ، با فرهنگ ،بانمک و .....

 

حروف اضافه ی مرکب :  حروف اضافه ی ساده گاه با یک اسم می آیند وحرف اضافه ی مرکب می سازندوفهرست بازی دارند .

برخی از حروف اضافه ی مرکب ساخته شده از:

به : به غیرِ، به اضافه ی ِ، به علاوه ی ِ، به وسیله ی ِ،به استثنایِ ، به مجردِ ،به جهتِ ،به خاطرِ

از: ازنظرِ ، ازرویِ ، ازسرِ ، ازقبیلِ ، ازلحاظِ ، ازحیثِ ، ازجمله یِ

در : دربرابرِ ، درمقابلِ ، درباره یِ ، درموردِ ، درمیانِ ، درخصوص ِ

بر: براثرِ ، براساسِ ، برطبقِ ، برحسبِ

با: باوجودِ

 

 

نکته :

 طرز تشخیص حروف اضافه ی مرکب :حرف اضافه درصورتی مرکب است که نتوان برای جزءاسمی آن وابسته ی پیشین آورد،یعنی آن راگسترش داددرغیراین صورت حرف اضافه مرکب نیست مثلاًکلمه ی« به عنوانِ» درجمله ی او به عنوانِ رئیس جلسه سخنرانی کرد.حرف اضافه ی مرکب است امادرجمله ی به عنوانِ مقاله توجه کنید. به حرف اضافه ی ساده است وعنوان  متمم زیرا برای عنوان می توان وابسته ی پیشین آورد وگفت به این عنوان مقاله توجه کنید.                                                        پایان

                                                                                                                                                                                  

                              بر گرفته از :دستورزبان فارسی تألیف دکتر وحیدیان کامیار 

                                           دستورزبان فارسی تألیف  دکتر انوری/احمدی گیوی

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 23:5 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
باسلام و روزبخیر

سوال: جغد، طاووس و خفاش در ادبیات نماد چیست؟

پاسخ: جغد نمادی از عالم ماده و تعلقات دنیوی است همچنین نماد انسان های دنیاپرست و منکران نبوت پیامبر است.

طاووس نماد ریا و تظاهر و خود نمایی است. 

و خفاش نماد انسان های ناتوان در درک حقایق

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 21:44 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

- ریشه یابی نام فصل ها:

*بهار در اصل بَــه + آر است به معنی آورنده بهترین ها .واژه « به » در بهمن  و  بهرام نیز وجود دارد .

 *تابستان یعنی زمان اوج تابیدن خورشید به طبیعت .( تاب + ستان)

 *پاییز احتمالاً پای ریز  یا چیزی مانند همین واژه باشد که برگ ها در پای درختان می ریزند .

 *زمستان یعنی سردستان . زِم و زَم و سِم و شِم پیشوندهای به معنای سرد هستند. زم در واژه هایی چون زمستان( سرماستان ) و زمین( یخ بسته ) و زمهریر( جای سرد دوزخ) یافت می شود .سم در سمیرم شهر خنک استان اصفهان. شم در شمران یا شمیران که به معنی دامنه سرد است و در برابر تهران ( دامنه گرم ) قرار دارد .
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:27 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای 

که طنین آن درگوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش ازسخن شود.

 مثال:(واج آرایی با تکرار صامت /س/)

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار   دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

 مثال:(واج آرایی با تکرار صامتهای /خ/ و /ز/)

خیزید و خز آرید که هنگام خزان ااست   باد خنک از جانب خوارزم وزان است

این دو حرف به زیبایی بیانگر خزان می‌باشند.

 قابل ذکر است که واج تکرار شونده می‌تواند صامت یا مصوت باشد. برای مثال:

 مثال:

خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل   بازدارد پیاده را ز سبیل

 

که همان طور که مشاهده می‌کنید تکرار مصوت کوتاه «اِ» در این مصراع تکامل بخش موسیقی درونی است.

  • مثال:
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد   که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز
  • مثال

 قیامت قامت و قامت قیامت/ قیامت می کند این قد و قامت/ موذن گر ببیند قامتت را / به قد قامت بماند تا قیامت


مثال :

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست   خروش از خم چرخ چاچی بخاست

 حکایت همدلی و اتحاد

واحد شمارش تیر چوبه است.               به سر ببرید: زندگی کنید.

چیره: پیروز                                        ظفرمند: پیروز

[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:21 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
آیات قرآنی در ابیات فارسی هفتم و هشتم

( به دانش آموزان بگویید مفهوم آیاتی را که درباره برخی از بیت های کتاب فارسی از قرآن استخراج کرده اند به کلاس آورده و بخوانند. (یادآوری تلمیح)

هم چنین می توانند با خط خوش و درشت، این ابیات  همراه با آیات قرآنی را روی مقوا نوشته در تابلوی کلاس نصب کنند و حتی برای آن تصویر بکشند.) 

الف) ای یاد تو مونس روانم           جز نام تو نیست بر زیانم

خداوند در آيه 28 سوره رعد  می فرماید: "الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ"( آنها كسانى هستند كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مى‏ گيرد، آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرام مي گيرد)


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:16 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

کنایات

آب نکشیده : کنایه از آبدار

صدای کشیده آب نکشیده ای طنین انداز گردید

آسمان جل : کنایه از فقیر ، بی چیز ، بی خانمان


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:10 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
  سرگروه های محترم ادبیات فارسی ورابطین محترم لطفا بخشنامه مربوط به نحوه برگزاری جشنواره

نوجوان خوارزمی را مطالعه نموده و خود را برای برگزاری هرچه بهترآن آماده نمایید. 

[ پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 ] [ 8:31 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
1- باتوکل برخدا ونام خدا کلاس را شروع کنم. 

2- اخلاص درعمل وتدریس وتقوارا رعایت کنم. 

3- زمان هرجلسه تدریس رادرنظربگیرم  تا باکمی یا زیادی وقت مواجه نشوم.
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 ] [ 13:7 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

موضوع

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

نیمه اول کتاب

نیمه دوم کتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

شناخت واژگان

2

0/5

1/5

2

درک متن

4

1

3

4

دانش های زبانی و ادبی

3

0/5

2/5

3

خود ارزیابی

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20


نمره نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است.( 20=2: 40=20+20)

یادآوری: هر نوبت به دلخواه دانش آموز یک شعر خواسته می شود.

املای فارسی: ارزشیابی تکوینی کتبی 20 نمره ( ارزشیابی تکوینی20 نمره املای تقریری تقسیم بر2+ 10 نمره فعالیت های املایی)

ارزشیابی پایانی 20 نمره املای تقریری

یادآوری : همیشه املای تکوینی همیشه از درس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین حتی دیگر کتاب های همان پایه نیز املا گفت.

تذکر: در ارزشیابی درس املا به تشدید نمره ای تعلق نمی گیرد.

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 18:2 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
 

 عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است

آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد

 

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:57 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
گزیده ی روش های تدریس،کوتاه وگویا جهت استفاده ی همکاران عزیز وارجمند
http://plbq.medu.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d11c0902-21b6-4813-91e7-d5d76ea2ee4b


دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:25 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
نظریه های یادگیری شناخت گرایی،ساختن گرایی ورفتار گرایی جهت مطالعه اهل فضلدانلود فایل1                  دانلود فایل2                دانلود فایل3

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:20 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی وتبادل تجربه وارائه ی مطالب علمی وجدید در حوزۀ ادبیات فارسی فعالیت می نماید.