گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان
برای انجام هر کاری همواره روش بهتری وجود دارد. 
قالب وبلاگ
چت باکس


 

[ سه شنبه یکم مهر 1393 ] [ 7:31 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
 «حروف اضافه»

حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی ندارند درجمله پیش ازاسم می آیند وآن رامتمم می سازند.ازآن جاکه حروف اضافه به کلمه ی بعدازخودنقش متمم می دهندبه آنها  نقش نمای متمم نیز می گویند.

 

حروف اضافه ازنظرساختمان دودسته اند :1-حروف اضافه ی ساده  2-حروف اضافه ی مرکب

 

حروف اضافه ی ساده عبارتنداز: از، به ، با ،بی ، در ، بر ، برای ،تا ، مگر ،جز ، الا ، الّا ،چون ،     اندر ، زی  و ......

واژه هایی مانند:مثلِ ، مانندِ ،غیرِ ،  رویِ ، زیرِ ، پهلویِ ، بالایِ ،سوایِ ، بدونِ ، بهرِ ، .....نیز با کسره ای که درپایان آنها می آید حروف اضافه هستند .

 

نکته:                                                                                                                                                تا وقتی حرف اضافه است که نهایت وانتهارادرزمان یامکان برساند.

چون وقتی حرف اضافه است که به معنی مثل ومانند باشد.

بی وبا چنانچه باکلمه ی بعدازخود صفت بسازند پیشوند به حساب می آیندوحرف اضافه نیستند. مثل کلمه ی بی دولت ،بیسواد ،بی ادب ، با فرهنگ ،بانمک و .....

 

حروف اضافه ی مرکب :  حروف اضافه ی ساده گاه با یک اسم می آیند وحرف اضافه ی مرکب می سازندوفهرست بازی دارند .

برخی از حروف اضافه ی مرکب ساخته شده از:

به : به غیرِ، به اضافه ی ِ، به علاوه ی ِ، به وسیله ی ِ،به استثنایِ ، به مجردِ ،به جهتِ ،به خاطرِ

از: ازنظرِ ، ازرویِ ، ازسرِ ، ازقبیلِ ، ازلحاظِ ، ازحیثِ ، ازجمله یِ

در : دربرابرِ ، درمقابلِ ، درباره یِ ، درموردِ ، درمیانِ ، درخصوص ِ

بر: براثرِ ، براساسِ ، برطبقِ ، برحسبِ

با: باوجودِ

 

 

نکته :

 طرز تشخیص حروف اضافه ی مرکب :حرف اضافه درصورتی مرکب است که نتوان برای جزءاسمی آن وابسته ی پیشین آورد،یعنی آن راگسترش داددرغیراین صورت حرف اضافه مرکب نیست مثلاًکلمه ی« به عنوانِ» درجمله ی او به عنوانِ رئیس جلسه سخنرانی کرد.حرف اضافه ی مرکب است امادرجمله ی به عنوانِ مقاله توجه کنید. به حرف اضافه ی ساده است وعنوان  متمم زیرا برای عنوان می توان وابسته ی پیشین آورد وگفت به این عنوان مقاله توجه کنید.                                                        پایان

                                                                                                                                                                                  

                              بر گرفته از :دستورزبان فارسی تألیف دکتر وحیدیان کامیار 

                                           دستورزبان فارسی تألیف  دکتر انوری/احمدی گیوی

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 23:5 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
باسلام و خسته نباشید حضور همکاران محترم:

سوال: جغد و طاووس در ادبیات نماد چیست؟

پاسخ: جغد نمادی از عالم ماده و تعلقات دنیوی است همچنین نماد انسان های دنیاپرست و منکران نبوت پیامبر است.

طاووس نماد ریا و تظاهر و خود نمایی است.

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 21:44 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

- ریشه یابی نام فصل ها:

*بهار در اصل بَــه + آر است به معنی آورنده بهترین ها .واژه « به » در بهمن  و  بهرام نیز وجود دارد .

 *تابستان یعنی زمان اوج تابیدن خورشید به طبیعت .( تاب + ستان)

 *پاییز احتمالاً پای ریز  یا چیزی مانند همین واژه باشد که برگ ها در پای درختان می ریزند .

 *زمستان یعنی سردستان . زِم و زَم و سِم و شِم پیشوندهای به معنای سرد هستند. زم در واژه هایی چون زمستان( سرماستان ) و زمین( یخ بسته ) و زمهریر( جای سرد دوزخ) یافت می شود .سم در سمیرم شهر خنک استان اصفهان. شم در شمران یا شمیران که به معنی دامنه سرد است و در برابر تهران ( دامنه گرم ) قرار دارد .
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:27 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای 

که طنین آن درگوش بر جای بماند و باعث پیدایش موسیقی آوایی در آن بخش ازسخن شود.

 مثال:(واج آرایی با تکرار صامت /س/)

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار   دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

 مثال:(واج آرایی با تکرار صامتهای /خ/ و /ز/)

خیزید و خز آرید که هنگام خزان ااست   باد خنک از جانب خوارزم وزان است

این دو حرف به زیبایی بیانگر خزان می‌باشند.

 قابل ذکر است که واج تکرار شونده می‌تواند صامت یا مصوت باشد. برای مثال:

 مثال:

خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل   بازدارد پیاده را ز سبیل

 

که همان طور که مشاهده می‌کنید تکرار مصوت کوتاه «اِ» در این مصراع تکامل بخش موسیقی درونی است.

  • مثال:
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد   که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز
  • مثال

 قیامت قامت و قامت قیامت/ قیامت می کند این قد و قامت/ موذن گر ببیند قامتت را / به قد قامت بماند تا قیامت


مثال :

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست   خروش از خم چرخ چاچی بخاست

 حکایت همدلی و اتحاد

واحد شمارش تیر چوبه است.               به سر ببرید: زندگی کنید.

چیره: پیروز                                        ظفرمند: پیروز

[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:21 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
آیات قرآنی در ابیات فارسی هفتم و هشتم

( به دانش آموزان بگویید مفهوم آیاتی را که درباره برخی از بیت های کتاب فارسی از قرآن استخراج کرده اند به کلاس آورده و بخوانند. (یادآوری تلمیح)

هم چنین می توانند با خط خوش و درشت، این ابیات  همراه با آیات قرآنی را روی مقوا نوشته در تابلوی کلاس نصب کنند و حتی برای آن تصویر بکشند.) 

الف) ای یاد تو مونس روانم           جز نام تو نیست بر زیانم

خداوند در آيه 28 سوره رعد  می فرماید: "الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكرِ اللَّهِ أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ"( آنها كسانى هستند كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مى‏ گيرد، آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرام مي گيرد)


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:16 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

کنایات

آب نکشیده : کنایه از آبدار

صدای کشیده آب نکشیده ای طنین انداز گردید

آسمان جل : کنایه از فقیر ، بی چیز ، بی خانمان


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 19:10 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
  سرگروه های محترم ادبیات فارسی ورابطین محترم لطفا بخشنامه مربوط به نحوه برگزاری جشنواره

نوجوان خوارزمی را مطالعه نموده و خود را برای برگزاری هرچه بهترآن آماده نمایید. 

[ پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 ] [ 8:31 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
1- باتوکل برخدا ونام خدا کلاس را شروع کنم. 

2- اخلاص درعمل وتدریس وتقوارا رعایت کنم. 

3- زمان هرجلسه تدریس رادرنظربگیرم  تا باکمی یا زیادی وقت مواجه نشوم.
ادامه مطلب
[ چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 ] [ 13:7 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

موضوع

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

نیمه اول کتاب

نیمه دوم کتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

شناخت واژگان

2

0/5

1/5

2

درک متن

4

1

3

4

دانش های زبانی و ادبی

3

0/5

2/5

3

خود ارزیابی

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20


نمره نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است.( 20=2: 40=20+20)

یادآوری: هر نوبت به دلخواه دانش آموز یک شعر خواسته می شود.

املای فارسی: ارزشیابی تکوینی کتبی 20 نمره ( ارزشیابی تکوینی20 نمره املای تقریری تقسیم بر2+ 10 نمره فعالیت های املایی)

ارزشیابی پایانی 20 نمره املای تقریری

یادآوری : همیشه املای تکوینی همیشه از درس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین حتی دیگر کتاب های همان پایه نیز املا گفت.

تذکر: در ارزشیابی درس املا به تشدید نمره ای تعلق نمی گیرد.

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 18:2 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
 

 عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است

آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد

 

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:57 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
گزیده ی روش های تدریس،کوتاه وگویا جهت استفاده ی همکاران عزیز وارجمند
http://plbq.medu.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=d11c0902-21b6-4813-91e7-d5d76ea2ee4b


دانلود فایل 1

دانلود فایل 2

دانلود فایل 3

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:25 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
نظریه های یادگیری شناخت گرایی،ساختن گرایی ورفتار گرایی جهت مطالعه اهل فضلدانلود فایل1                  دانلود فایل2                دانلود فایل3

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:20 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
روش تدریس بارش مغزی برای مطالعه ی همکاران عزیز و ارجمند

دانلود فایل

                                          

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:16 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
راهنمای تدریس آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش وانشا) پایه هفتم وهشتم جهت استفاده ی همکاران عزیز وارجمند

دانلود راهنمای تدریس انشا ونگارش هفتم وهشتم


[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:14 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
کتاب راهنمای معلم فارسی پایه هشتم جدیدالتالیف جهت استفاده ی همکاران عزیز وارجمند(دوره اول متوسطه)

دانلود کتاب راهنمای  فارسی هشتم

[ جمعه نهم آبان 1393 ] [ 17:12 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
معنی سپند که در درس سوم کتاب فارسی هشتم، آمده است، چیست؟ جواب: همکار محترم سلام. سپند: پاک و مقدس ایران؛ سرزمین سپند فر و فروغ است. سرزمین پاک و مقدس و باشکوه و سرزمین روشنایی است. توجّه: همکاران گرامی، سؤالات خود را در خصوص کتاب‌های فارسی و کتاب‌های مهارت‌های نوشتاری(نگارش و انشا) در بخش نظرات وبلاگ درج فرمایید و یا به رایانامه گروه ارسال نمایید
[ چهارشنبه هفتم آبان 1393 ] [ 9:44 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]

نشست انجمن قلم( عصر روز شنبه پنجم مهر 1393 ساعت 16 تا 30/ 19)

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه چهارم آبان 1393 ] [ 0:15 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
با توجه به تغییرات جدیدی که در ساعات تدریس اعمال شده است و با توجه به اضافه شدن کتاب «آموزش مهارت های نوشتاری» به سوالات متداول همکاران پاسخ داده می شود:

1. نحوه ی تخصیص ساعات چگونه است؟

جواب: فارسی  2 ساعت، آموزش مهارت های نوشتاری نیز 2 ساعت.

2. زنگ املا به چه صورتی اداره می شود؟

جواب: زنگ املا در واقع به صورت مجزا وجود ندارد. املا یکی از تمرین های درس فارسی به حساب می آید. پس لازم است در مواقعی که صلاح می دانید، فرآیند املا را به هر شیوه ای که دوست دارید، در سر کلاس انجام دهید. توجه داشته باشید که با توجه به زمان محدود درس فارسی، املا در حجم کم اما در کیفیت بالایی از جهت پرداختن به لغات و عبارات، به دانش آموز آموزش داده شود.

 

3. آیا تک زنگ در درس ادبیات فارسی وجود دارد

جواب: خیر زنگ ها هر کدام دو ساعتی هستند ؟و اگر مدیری به اشتباه زنگ فارسی را به صورت تک ساعتی بین دو همکار تقسیم کرده است، ضرورت دارد که به صورت کامل به یک دبیر برگرداند.

 

4. ارزشیابی درس ها به چه گونه است؟

جواب: سوال بسیار به جایی مطرح فرمودید.

درس املا: در ارزشیابی مستمر معلم می تواند به صورت املای تقریری و یا دادن سوال، ارزشیابی انجام دهد اما در امتحان پایانی الزاماً به صورت املای تقریری (همان روال چند سال قبل) ارزشیابی صورت گیرد و از آوردن سوال دوری شود.

درس آموزش مهارت ها: هم در مستمر و هم در پایانی امتحان تنها به شیوه ی انشا نویسی صورت می گیرد و سوال داده نمی شود.

شیوه ی ارزشیابی این درس در پایان کتاب آمده است.

درس فارسی: شنیده ها از آن حکایت دارد که قرار است این درس همانند درس زبان فارسی متوسطه ی دوم به صورت کتبی انجام گیرد. مکاتبات آن با فرهنگستان زبان فارسی انجام گرفته است اما  گروه استان هنوز بخشنامه ای از دفترتالیف در این زمینه دریافت نکرده است.

 

[ یکشنبه چهارم آبان 1393 ] [ 0:0 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
عنوان کتاب: گنجینه 1(ادبیات فارسی سال هفتم)

   - توضیح ابیات وعبارات درس های کتاب

  - تمرین های اضافی برای فهمیدن بهتر مطالب

  - پرسش های چهارگزینه ای 

   -پرسش های چهارگزینه ای تکمیلی برای آمادگی بیشتر آزمونها

مؤلفین حنیفه نژاد و دیگران

شماره تماس: 09141044965

معرفی سی دی آموزشی پایه هشتم

باعنوان «چرو» همراه باآزمون های متعدد

شماره تماس:09189694966

 

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 23:44 ] [ گروه ادبیات متوسطه اول استان همدان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ


این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی وتبادل تجربه وارائه ی مطالب علمی وجدید در حوزۀ ادبیات فارسی فعالیت می نماید.